Tab đầu giường

Vuabanghe.com đem tới đa dạng sự lựa chọn Tab đầu giường đẹp độc lạ và sang trọng, được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng. 

Tủ đầu giường Silik Venere ART. 723

Giá liên hệ

Kích thước: 68 X 38 X 60cm

Tủ đầu giường Silik Venere ART. 723/C

Giá liên hệ

Kích thước: 68 X 38 X 60cm

Tủ đầu giường Silik Istari ART. 1713

Giá liên hệ

Kích thước: 55 X 40 X 62cm

Tủ đầu giường Silik Iride ART. 713

Giá liên hệ

Kích thước: 64 X 34 X 64cm

Tủ đầu giường Silik Asea ART. 723

Giá liên hệ

Kích thước: 68 X 38 X 60cm

Tab đầu giường Bellotti Belmondo LEPANTO 2017-31

118.852.500 ₫

Chiều dài 70cm
Chiều rộng 51cm
Chiều cao 68cm

Tab đầu giường Bellotti Belmondo Art. 201685

154.230.000 ₫

Chiều dài 67cm
Chiều rộng 46cm
Chiều cao 65cm

Tab đầu giường Aifei C02-050

Giá liên hệ

Loại 1
Chiều dài 45cm
Chiều rộng 40cm
Chiều cao 50cm
Loại 2
Chiều dài 55cm
Chiều rộng 45cm
Chiều cao 55cm

Tab đầu giường Aifei C01-B-072

Giá liên hệ

Chiều ngang 55cm
Chiều dài 45cm
Chiều cao 55cm

Tab đầu giường Aifei C02-B-072

Giá liên hệ

Loại 1
Chiều ngang 45cm
Chiều dài 40cm
Chiều cao 50cm
Loại 2
Chiều ngang 55cm
Chiều dài 45cm
Chiều cao 55cm

Tab đầu giường Aifei C04-020

Giá liên hệ

Loại 1
Chiều ngang 55cm
Chiều dài 48cm
Chiều cao 58cm

Tab đầu giường Aifei C04-B-072

Giá liên hệ

Loại 1
Chiều ngang 45cm
Chiều dài 40cm
Chiều cao 50cm
Loại 2
Chiều ngang 55cm
Chiều dài 48cm
Chiều cao 58cm

Tab đầu giường Aifei C04-056

4.900.000 ₫

Chiều dài 55cm
Chiều rộng 48cm
Chiều cao 58cm

Tab đầu giường Aifei C02-020

5.900.000 ₫

Loại 1
Chiều dài 45cm
Chiều rộng 40cm
Chiều cao 50cm
Loại 2
Chiều dài 55cm
Chiều rộng 45cm
Chiều cao 55cm

Tab đầu giường Aifei C01-020

Giá liên hệ

Chiều dài 55cm
Chiều rộng 45cm
Chiều cao 55cm

Tab đầu giường Aifei C03-020

Giá liên hệ

Chiều dài 58cm
Chiều rộng 48cm
Chiều cao 55cm