Bàn ăn tân cổ điển

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0166

Giá liên hệ

Đường kính 150cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0222

Giá liên hệ

Chiều dài 450cm
Chiều rộng 140cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0200

Giá liên hệ

Chiều dài 450cm
Chiều rộng 180cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0190-1

Giá liên hệ

Chiều dài 340cm
Chiều rộng 180cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0265-1

Giá liên hệ

Chiều dài 550cm
Chiều rộng 130cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art. TA 0319-1

Giá liên hệ

Chiều dài 430cm
Chiều rông 115cm
Chiều cao 78cm

Bàn ăn DL Decor Art TA 0383

Giá liên hệ

Chiều dài 160cm
Chiều rộng 160cm
Chiều cao 76cm

Bàn ăn DL Decor Art TA 0349-B

Giá liên hệ

Đường kính 280cm
Chiều cao 78cm